تماس با ما

شما میتوانید با استفاده از ایمیل و شماره تماس موجود با ما در ارتباط باشید. ارسال هر خبر، پیشنهاد و یا انتقاد از سوی شما باعث خوشحالی ما خواهد بود.

--------------------------------------------------------------------

ایمیل : pickofile@gmail.com

--------------------------------------------------------------------

شماره تماس: 09905133301